אריבער די ווילדע כוואליעס
$19.99
Quantity:
Buy It Now
Kindershrift.com Kindershrift.com Kindershrift.com Kindershrift.com Kindershrift.com

נייער קאמיקס און סידי ביכל, וועט האלטן געשפאנט אייערע קינדער פון גרויס ביז קליין פאר שעות נאכאנאנד.

דער נייער 'אריבער די ווילדע כוואליעס' קאמיקס, באשטייט פון א רייכער ביכל מיט אן הארטע דעקל פון אויגפארכאפענדע געמאלנע קאמיקס פון א שטורעמישע געשיכטע, הערליך אראפגעמאלן דורך די בארימטע מעלערין מרת אייכלער און באשריבן מיט א גרינגע שפראך ספעציעל פאר קינדער פון אלע יארגענג.

דער ביכל קומט בייגעלייגט מיט א סידי, וועלכע טוט אויפשפילן די מעשה מיט לעבעדיגע פארבן דורך גאר ברימטע און פראפעסיאנעלע שפילער, דער סידי וועט אריינברענגען די צוהערער ממש צום אטמאספערע פונעם געשיכטע.

דער סידי און ביכל וועט האלטן קינדער פון אלע יארגענג באשעפטיגט פאר לאנגע שעות נאכאנאנד, זיי וועלן דאס איבערהערן און איבערליינען מערערע מאל